Bemutatkozás

Üdvözlöm a honlapomon!

Dr. Mikita Viktória okleveles környezetmérnök vagyok, a Sahmeth Enviro Consulting megalapítója. Doktori címet a hidrogeológia-mérnökgeológia területén szereztem. Több, mint 10 éve a hidrogeológia és környezetvédelem területén dolgozom, 2014-től egyéni vállalkozóként állok rendelkezésre az olyan vállalatok és a magánemberek részére, akiknek hidrogeológiai, környezetvédelmi tervezésre, szakértelemre van szüksége. Aktív munkásságom alatt nagy gyakorlatot szereztem a szakterületeimen és a hatóságokkal való kapcsolattartásban. Munkám során elsődleges szempont az elkészített dokumentációk jogszabályi megfelelősége, magas minősége, valamint az engedélyeztetési terveknek az adott illetékességi területen lévő hatóság egyedi kívánalmai szerinti összeállítása.

Szolgáltatásaimat rugalmas módon szabom a megrendelők igényeihez. Tevékenységi területem Magyarország egész területére kiterjed, komplex feladatok esetében akár többszöri kiszállás/helyszíni egyeztetés is indokolt lehet. Az egyszerűbb engedélyeztetések esetén viszont általában nem szükséges személyes konzultáció az ügyfelekkel, az egyeztetések telefonon és e-mailben zajlanak, amely költséghatékony megoldás a megrendelőknek. Forduljanak hozzám bizalommal, a legtöbb hidrogeológiai, környezetvédelmi problémára megoldást tudok nyújtani vagy a partnereim közül ajánlom a megfelelőt Önnek, így megspórolva az idejét és energiáját.

Jogosultságok

A vízilétesítményekkel kapcsolatos és környezetvédelmi engedélyeztetés területén a szükséges környezetvédelmi tervezői és szakértői engedélyekkel rendelkezem.

 • SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 • SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 • SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 • SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
 • KB-T - Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai)
 • VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése
 • K-Sz - Klímavédelmi szakértő

A fentieken kívül tűzvédelmi előadói végzettséggel rendelkezem. Szolgáltatásaim részletesen megtalálhatók a honlapom menüpontjai alatt.

Árak

Tevékenységi területem Magyarország egészére kiterjed. Az árak egyedi esetektől függően kerülnek megállapításra előzetes egyeztetés és helyszíni szemle alapján. Egyszerűbb feladatok esetében telefonos egyeztetést követően hozzávetőleges árajánlatot adok. Ha az előzetes árajánlat elnyerte tetszését, azt a kiszállást és felmérést követően véglegesítem. Megrendelés esetében az Észak-Magyarországi régióban a kiszállás ingyenes.

Ugyanakkor mindig van, aki olcsóbban vállalja….megrendelés esetén ne csak az árat vegyék figyelembe, a gyenge minőségű dokumentációk végül lényegesen többe kerülnek majd az elvesztegetett, hiánypótlásokra fordított időről nem is beszélve (a hatósági ügyintézési határidő a hiánypótlások nélkül is 45-90 nap). A munkám során elsődleges szempont a magas színvonalú, jogszabályoknak megfelelő engedélyeztetési dokumentációk elkészítése és a gyors, korrekt ügyintézés.

Szolgáltatások

Környezetvédelmi engedélyezési eljárások

Környezetvédelmi szolgáltatásaim magukba foglalják a különböző környezetvédelmi engedélykérelmek összeállítását, környezetvédelmi tervezést, környezetvédelmi tanácsadást. A felsorolt engedélyeztetések, dokumentációk összeállításának bármely fázisába bekapcsolódva segíteni tudok ügyfeleimnek.

Előzetes vizsgálat

Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplő tevékenység megvalósítását tervezi, előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. Az eljárás során a hatóság azt vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai jelentősek-e vagy sem. Amennyiben igen, úgy a tevékenység megkezdéséhez további környezetvédelmi tárgyú engedélyeket szükséges beszerezni.

Környezeti hatásvizsgálat elkészítése - Környezetvédelmi engedély megszerzése

A környezetvédelmi engedélyt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. és a 3. számú mellékletben szereplő, jelentős környezeti hatással rendelkező tevékenységek engedélyeként adhatja ki az illetékes kormányhivatal. A környezetvédelmi engedély előfeltétele a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása környezeti hatástanulmány alapján. A környezeti hatásvizsgálati eljárás célja a tervezett tevékenység környezeti hatásainak meghatározása, becslése és a környezethasználat feltételeinek megállapítása a kiadásra kerülő környezetvédelmi engedélybe foglalva.

Egységes környezethasználati engedély kérelem új és meglévő létesítményre

Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b)-c) vagy e) pontja és a vonatkozó mellékletének hatálya alá tartozó tevékenységet kíván végezni, illetve ilyen létesítményt kíván működtetni, egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás célja az, hogy az elérhető legjobb technikán (BAT) alapuló intézkedéseket határozza meg a tevékenység környezetet terhelő kibocsátásának megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére.

Környezetvédelmi felülvizsgálat - Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folytatásának engedélyezése (működési engedély megadása) iránti kérelem

Környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése szükséges a környezetvédelmi engedély hatályának lejártakor (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység folytatása során ötévente), valamint, ha a tevékenységet jelentős mértékben módosítani kívánja a környezethasználó. A környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a környezethasználat a környezetvédelmi működési engedély jogerőre emelkedését követően folytatható, ezért a környezethasználónak az engedély kiadása iránti kérelmet szükséges benyújtania az illetékes kormányhivatalhoz.

Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iráni kérelem

A környezethasználó - a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 73-76. §-ok megfelelő alkalmazásával - saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésére, tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végeztethet, melyet a kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Alapállapot-jelentés

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 14. § (8) bekezdése szerint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a környezethasználó egy alkalommal alapállapot-jelentést köteles készíteni és benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére a 13. számú mellékletében meghatározott tartalommal, az Európai Bizottság által kidolgozott útmutató figyelembevételével.

Elővizsgálat

Elővizsgálatot a 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 13. § szerinti engedélyköteles tevékenységet megkezdő környezethasználónak kell elkészítenie a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott tartalommal. Az elővizsgálat célja a szennyezőanyag földtani közegben és a felszín alatti vizekben potenciálisan bekövetkező hatásának becslése.

Tényfeltárási záródokumentáció elkészítése

A tényfeltárást és a záródokumentációt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet és a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról alapján állítom össze.

Műszaki beavatkozási tervhez a műszaki beavatkozások szimulációja

A műszaki beavatkozás terve a tényfeltárás eredményein alapul. A műszaki beavatkozási tervezés során a cél olyan technológia kiválasztása, mely alkalmazásával az adott szennyezők mennyisége miatt fennálló kockázatot az elviselhető szintre lehet csökkenteni. Az érintett terület földtani-vízföldtani adottságait és a szennyezőanyag tulajdonságait figyelembe véve a lehetséges alkalmazható kármentesítési technológiák közül a modellezés eredményei alapján kiválasztható a legmegfelelőbb technológia.

Monitoring jelentések összeállítása

A monitoringjelentés célja a tényfeltárás, illetve beavatkozás szakaszaiban folytatott tevékenység környezetre gyakorolt hatásának, eredményességének, továbbá a károsodás csökkenésének, illetve megszűnésének folyamatosan, illetőleg az egyes szakaszokat követő időszakokban a környezeti állapot változásának ellenőrzése. A jelentést magas színvonalú térképi állományokkal készítem el.

Környezetvédelmi tervfejezet

Amennyiben a tervezett tevékenység a környezetre káros hatással lehet, továbbá az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatóságként működik közre az engedélyeztetési eljárásban, környezetvédelmi tervfejezet készítése szükséges. A leggyakrabban telepengedélyezési eljárás során telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatása érdekében, valamint az építési engedélyezési eljárások bizonyos eseteiben szükséges benyújtani.

Vízjogi engedélyeztetési eljárások

Vízjogi létesítési engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, vízi létesítmények (kutak, monitoringkutak, tározók, tavak, vízmércék, szivárogtatók, szikkasztómezők, stb.) telepítéséhez és átalakításához. A vízi létesítmények megszüntetése vízjogi megszüntetési engedély birtokában végezhető. Vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező létesítmények használatbavételéhez és üzemeltetéshez vízjogi üzemeltetési engedély, vagy - ha a vízi létesítmény vízjogilag nem rendezett (pl. nem rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel) - vízjogi fennmaradási engedély kérelmezése szükséges. A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltak megfelelően, a vízjogi engedélyeztetési eljárás bármely szakaszában szakszerű megoldást tudok nyújtani magán vagy céges ügyfeleim részére. A szükséges tervezői és szakértői jogosultságokkal rendelkezem.

Elvi vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészítése

A vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenység tervezését megelőzően elvi vízjogi engedély kérhető (41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint), amely az építtető által a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségeit, feltételeit határozza meg, de vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására nem jogosít.

Vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció elkészítése

Az engedélyköteles vízilétesítmények és az engedélyköteles vízimunka vonatkozásában a kivitelezés megkezdése előtt vízjogi létesítési engedélyt kell kérni az illetékes vízügyi hatóságtól a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás célja, hogy a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény a vízügyi hatóság közhiteles nyilvántartásába (vízikönyv) felvezetésre kerüljön, illetve, hogy az adott beruházás megfeleljen a vízjogi jogszabályok által támasztott követelményeknek.

Vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentáció elkészítése

A vízilétesítmény használatbavételére, illetve az engedély érvényességi idejéig annak üzemeltetésére és a vízhasználat gyakorlására jogosít fel az üzemeltetési engedély, az abban meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett.

Vízjogi fennmaradási engedélyezési dokumentáció elkészítése

Vízjogi fennmaradási engedélyezési dokumentációt kell készíteni akkor, ha a vízimunka vagy vízilétesítmény létesítési engedély nélkül, vagy attól eltérően került kivitelezésre, továbbá abban az esetben is, ha létesítési engedély alapján került megépítésre, de nem rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

Vízjogi megszüntetési engedélyezési dokumentáció elkészítése

A megszüntetési engedély feljogosít a vízilétesítmény teljes vagy részleges elbontására, leszerelésére, eltávolítására vagy eltömedékelésére az engedélyben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett.

Egyedi vizsgálati dokumentáció összeállítása

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozásokat. Amennyiben a tervezett beruházás vagy tevékenyég vízbázisvédelmi védőövezetet érint, egyedi vizsgálat keretében, hidrodinamikai (és szükség esetén transzport) modellezéssel kell megvizsgálni annak vízbázisra gyakorolt hatását.

Meglévő lakossági ásott és fúrt kutak engedélyeztetési eljárása

2018-ban hatályba lépett az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, amely alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A fennmaradási engedélyezési eljárást minden ásott és fúrt kutat érint.

Amennyiben teljesülnek mindezen feltételek - a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál - a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. Bármely egyéb esetben az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Felszín alatti vízminőség védelmi bevallás

A FAVI adatszolgáltatás kapcsán is segítséget nyújthatok leendő megrendelőimnek. A felszín alatti vízminőségvédelemmel kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatás a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatási követelményeit a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet szabályozza. Több típusa van: a FAVI-ENG, amely célja a felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyező források és tevékenységek számbavételére és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásaik figyelemmel kísérése. FAVI-MIR-K környezethasználati monitoring alrendszer. Az üzemeltetők és a felszín alatti víz mennyiségi, illetve minőségi állapotát vizsgáló monitoring rendszerek által szolgáltatott adatokat összegzi. FAVI-KÁRINFO (Kármentesítési információs alrendszer) célja a kármentesítések, valamint a felszín alatti víz és földtani közeg szennyezőforrásainak, szennyezett területeinek összegzése.

Vízjogi tervezési, szakértői tevékenységek

Biztonságba helyezési terv elkészítése és felülvizsgálata (hidrogeológiai védőidomok meghatározása) A terv összeállítása során hidrodinamikai modellezéssel kell meghatározni a víztermelő kutak védőövezeteinek, védőidomainak kiterjedését a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. A biztonságba helyezési terv alapján történik a védőterületek kijelölése, ami a jogerős vízjogi határozat alapján a szükséges telekkönyvi bejegyzéseket is jelenti.

Vízbeszerzési terv

Vízföldtani szakvélemény a földtani-vízföldtani viszonyok ismertetésével, a felszíni és a felszín alatti vízkészletek jellemző adataival, vízföldtani paraméterekkel, a felszín alatti vizek utánpótlódási és áramlási viszonyaival és a környező felszín alatti objektumok számbavételével.

Egyszerűsített mennyiségi kockázatelemzés elvégzése

A környezeti kockázatelemzés célja, hogy meghatározza az ismert kémiai, fizikai, biológiai expozíció környezetkárosító hatását és bekövetkezésének valószínűségét. Amikor a kockázatelemzés végpontjában az ember áll, humán-egészségügyi kockázatelemzést végzünk, ilyenkor azt vizsgáljuk, hogy az adott esemény milyen valószínűséggel okoz egészségkárosodást az érintett személyek körében.

Klímakockázat elemzés

Az uniós szabályozás értelmében az új beruházások klímavédelmi vizsgálatát az előzetes környezeti vizsgálat, illetve a környezeti hatásvizsgálat során el kell végezni. A 314/2005. (XII. 25.) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletet ez alapján 2017-ben módosították. A tervezésnél a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek engedélyeztetése során ismertetni kell a tervezett tevékenység éghajlatváltozással összefüggő hatásoknak való kitettség mértékét. Értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozóan a telepítési helyen és a feltételezhető hatásterületen az éghajlati tényezőkből származó kitettséget. Az értékelést legalább az elmúlt harminc évre vonatkozó, és a klímamodellekből származtatható, illetve a jövőbeli, legalább harminc évre előre jelzett adatokkal kell alátámasztani. Amennyiben az érzékenység-elemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezők változásával kapcsolatban lehetséges hatásokat tár fel, hatáselemzést és ahhoz tartozó kockázatértékelést kell végezni.

Munkabiztonsági tevékenység

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, ahol legalább egy fő alkalmazott dolgozik. A munkavédelmi tevékenységet hazánkban megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti. Külső szakértőm középfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkezik, az alábbi feladatokat vállalja: Folyamatos havi munkavédelmi szaktevékenység ellátása, munkavédelmi szempontú helyszíni bejárás, munkavédelmi oktatás megtartása, dokumentálása, időszakos helyszíni bejárások megtartása, munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása, egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása, egyéni védőeszközök átadás átvételi jegyzőkönyvének készítése

Referenciák

 • A Dabas-I homok és kavicsbánya környezetében létesített monitoringkutak és lapvízmérce vízjogi fennmaradási engedély kérelem dokumentációja
 • A debreceni vízmű hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálata
 • A Miskolc Annabánya 5. szám alatti ingatlannál található árnyékszékek talajterhelés vizsgálata
 • A T-Mineral Kft. kiskunlacházi bányája (Kiskunlacháza, Öregállás dűlő 0514/38 hrsz) monitoringtervéhez kialakítandó monitoring kúthálózat vízjogi létesítési engedély kérelem tervdokumentációja
 • Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére megvalósíthatósági tanulmány-rész: Várható vízkezelési technológia és tervezői költségvetés
 • Hydrodinamical and contaminant transport modelling at Domsjö industrial site (Sweden)
 • Hydrodinamical modelling of possible PRB barrier geometries at Domsjö industrial site (Sweden)
 • Isaszeg IX/A ivóvíztermelő kút vízjogi létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 • MÁV Dombóvár volt fatelítő telephelyén feltárt szénhidrogén szennyeződés hidrodinamikai és transzportmodellezése
 • Nyékládháza 531/3 hrsz.-ú területen és környezetében feltárt szénhidrogén szennyeződések terjedésének transzportmodellezése
 • Pongrácz Krisztián 35100/880-1/2020.ált számú vízjogi létesítési engedélye alapján készült vízjogi üzemelési engedély kérelem
 • Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése” című, KEHOP- 3.3.0-15-2016-00003 számú projekt tervezést előkészítő feladatai keretében hidrodinamikai és transzportmodellezés végzése
 • Vízjogi létesítési engedély kérelem tervdokumentációja a Bugyi 01630/48 hrsz-ú ingatlanon tervezett monitoring kutak létesítéséhez
 • Előzetes vizsgálati dokumentáció az Egerszalók De-42 hévízkút hozamnöveléséhez
 • Vízjogi létesítési engedély tervdokumentációja a Taksony 059/5 hrsz. ingatlanon mélyítendő monitoring kút létesítéséhez
 • Vízjogi létesítési engedély tervdokumentációja a Taksony 059/5 hrsz. ingatlanon mélyítendő monitoring kút létesítéséhez
 • A T-Mineral Kft. kiskunlacházi bányája (Kiskunlacháza, Öregállás dűlő 0514/38 hrsz) monitoringtervéhez kialakítandó monitoring kúthálózat vízjogi üzemeltetési engedély kérelem tervdokumentációja
 • A Gerulus Kft. taksonyi telephelyén (Taksony, 059/5 hrsz) folyó hulladékgazdálkodási tevékenységéhez kialakítandó monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedély kérelem tervdokumentációja

Társtervezőként végzet munkák

 • Az almásfüzitői vörösiszaptározók hatásainak vizsgálata a felszín alatti és felszíni vizekre
 • A Jászfényszaru települési vízmű K-90, B-94 és K-96 kataszteri számú kútjainak részletes hidrogeológiai védőidoma
 • A MOL NYRT. bábolnai termékvezeték kárhelyének tényfeltárásához kapcsolódó hidrodinamikai és transzportmodellezés
 • A Múcsony, láncréti tervezett külfejtéses szénbánya létesítésének környezeti hatásai
 • A Tóalmási Szenvedélybetegek Otthona Intézmény (Tóalmás 0218/4 hrsz) megvalósult szennyvízszikkasztáshoz kapcsolódó monitoringkút vízjogi létesítési engedély kérelme
 • BorsodChem tervezett TPU üzemének klímakockázat elemzése
 • Elővizsgálati dokumentáció a Tóalmási Szenvedélybetegek Otthona Intézmény (Tóalmás, 0218/4 hrsz) tervezett szennyvíz-szikkasztásához kapcsolódóan
 • Előzetes vizsgálati dokumentáció a Demjén K-11 hévízkút hozamnöveléséhez
 • Földtani közegre javasolt D kármentesítési célérték meghatározása diklóretán szennyeződés esetében (Sajóbábony Kischemicals)
 • Jonathermál Zrt. (6120 Kiskunmajsa) TVH-16475-4-4/2006. számú (legutóbb 35600/41/2020.ált számon módosított) vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítási kérelme
 • Karolina külfejtés környezetvédelmi engedélyében foglalt modellezési munkálatok
 • Talajvízre javasolt D kármentesítési célértékek meghatározása (Sajóbábony Kischemicals)
 • Vízjogi létesítési engedély kérelem tervdokumentációja a 1038 Budapest III. ker. Márton út 25. (65528 hrsz) ingatlanon tervezett 2 db locsolóvíz kút létesítéséhez
 • Vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció a tóalmási ivóvízkút létesítéséhez
 • Vízjogi létesítési engedélyezési kérelem tervdokumentációja Szentes, Árpád-Agrár Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ingatlanán (01056/5 hrsz.) tervezett mélyfúrású kút telepítésére
 • Vízjogi létesítési engedélyezési kérelem tervdokumentációja Tura Schossberger Kastély park (Tura, Park utca 37., 2211/3 hrsz.) alatti vízilétesítmények telepítésére
 • Vízjogi üzemeltetési engedély kérelem Onga 0220/5 hrsz. kivett bányató és töltés ingatlan használatára, valamint vízjogi létesítési engedély kérelem a monitoringhoz kapcsolódó vízmérce telepítésére

A fentieken túl 2007 óta rendszeresen végzek adatfeldolgozást, digitális térképszerkesztést, valamint részt veszek külső szakértőként részletes tényfeltárások dokumentációinak összeállításában.

Kapcsolat

Céginformáció

Forma: KATA egyéni vállalkozó (AAM)
Alapítás éve: 2014
Nyilvántartási szám: 40295287
Adószám: 66882554-1-25
Statisztikai számjel: 66882554711223105
Székhely: 3434 Mályi, Bem József 42
Bankszámla szám: 11600006-00000000-01750959

Partnerek

A megoldandó feladatok komplexitásának függvényében a tevékenységet személyesen vagy külső szakértők bevonásával végzem. A szakterületemen kívül eső feladatrészek megoldása érdekében állandó partneri körrel dolgozom, a szakértők végzettsége, szakmai gyakorlata, tudásának színvonala biztosítja a teljes körű, magas színvonalú munkavégzést.

 • Envira’96 Kft. - www.envira.hu
 • Gáma-Geo Kft. - www.gama-geo.hu
 • P-Mont Kft. - Szeged, Víziközmű, vízilétesítmény, gépészet tervezés
 • Sewage Kft. - Berkenye, Vízkiközmű tervezés
 • Karsztvízgazda Bt. - Karszthidrogeológiai kutatások
 • Dantesz Attila - Budapest, Hulladékgazdálkodási szaktanácsadás
 • Tátrai Csaba - Munkavédelmi feladatok
 • Antal Krisztián - www.mahatra.com

Nice to meet you!

I am Viktoria Mikita,

a certified environmental engineer and the founder of Sahmeth Enviro Consulting. I have been working in the field of hydrogeology and environmental protection for more than 10 years, since 2014 I have been available as a sole proprietor for companies and individuals who need hydrogeological, environmental planning, and expertise. During my work, I gained extensive experience in hydrodynamical and contaminant transport modeling for remediation projects.

My primary aspect is providing high-quality prepared documentation and service to my clients.

I tailor my services to the needs of our customers in a flexible way. My field of activity covers the whole territory of Hungary, and I offer hydrogeological and environmental consultations for international (mainly Scandinavian) customers.

Contact

Contact me with confidence, I can provide a solution to most hydrogeological and environmental problems or I will recommend the right one to you from my partners, thus saving your time and energy.

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form